BloggenMin.net

Det som faller meg inn akkurat nå...

Det er en uting å slette U-gjeld!

 

I mange år har det fra mange hold blitt kjempet for å slette utenlandsgjelden til U-landene slik at de lettere skal komme seg på fote igjen. Nå er det satt i gang en omfattende underskriftskampanje for å fryse flomrammede Pakistan sin gjeld.

 

Jeg synes det er helt ok å fryse gjelden ved slike katastrofer som Pakistan nå opplever. Jeg er imidelrtid sterkt imot denne holdningen om at det er umoralsk å ha fordringer på utviklingsland. Årsaken til dette er rett og slett at dersom långivere i større og større grad blir presset til å slette gjeld vil dette til synende og sist føre til at utviklingsland ikke får ta opp lån dersom dette trengs for å sette i gang viktige prosjekter for å bygge opp landet.

 

Før eller siden trenger de aller aller fleste å låne penger, svært få vil låne dette vekk dersom de ikke tror lånet blir tilbakebetalt. Av den grunn er jeg redd for at en slik praksis til syvende og sist vil slå tilbake på u-landene som riktignok er gjeldsfrie men ikke får tak i penger til å igangsette noen som helst prosjekter. U-hjelp har jo vist seg gang på gang at ikke virker slik den er tiltenkt.

Copyright 2014. All Rights Reserved.