BloggenMin.net

Det som faller meg inn akkurat nå...

Bingovert må jo være verdens kjedeligste yrke!

 

Ifølge dagens Vg-nett er bingoverter den yrkesgruppen i Norge som har høyest sykefravær med hele 13,4% sykefravær. De to "kjendisene" fra TV programmet "Charterferie" Nancy Rostad og Lisbeth Meisler, som tilfeldigvis jobber som bingoverter, er overrasket over tallene som legges frem. De kjenner seg ikke igjen i statistikken til tross for at en av dem er sykemeldt.

 

Personlig ser jeg ikke noe stor overraskelse i denne statistikken. Det å være bingovert dag ut og dag inn må jo være noe av det kjedeligste på jord. Sitte der å lese opp tall i et sløvt tempo med et lass personer av den aldre garde som ikke har noe annet å slå ihjel tiden med må jo bare være pyton.

 

Jeg håper politikerne ser litt bredere på sykelønnsordningen når de skal vurdere den neste gang. I den sammenheng er det jo viktig å ta med at til tross for at arbeidsledigheten stiger er det fortsatt meget lav arbeidsledighet i landet. Når man sammenligner seg med andre land som har lavere sykefravær og arbeidsledighet på 20% blir dette helt feil. De er normalt de mest sykelige som får jobb sist og i disse landene er de dermed arbeidsledige og belaster ikke sykestatistikken på samme måte. Dessuten er det naturlig at folk er mer redde for å miste jobbene i land med høy ledighet. Det betyr med andre ord ikke at sykefraværet i Norge er urettmessig men det kan bety at i landene vi sammenligner oss med går folk i større grad på jobb når de er syke i frykt for å miste jobben.

 

Copyright 2014. All Rights Reserved.